[{"szinhaz_id":970,"nev":"XYXy","rovidnev":"XYXy","varos":"yxyx","url":"\/hu\/szinhazak\/xyxy--970.html"}]